USG jamy brzusznej

 

Informacje o badaniu

Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej

Badanie wykonuje się najczęściej w pozycji leżącej chorego na plecach. Lekarz pokrywa skórę specjalnym żelem w celu uzyskania pełnego kontaktu głowicy aparatu ze skórą i wyeliminowania pęcherzyków powietrza. Substancja ta jest obojętna dla skóry i łatwo się zmywa woda z mydłem. Przesuwając głowicę aparatu uzyskuje się obrazy całego badanego narządu, które widoczne są na ekranie monitora.

Ultrasonografię jamy brzusznej należy wykonywać na czczo. Można badać chorych nie spełniających tego warunku jednak uwidocznienie narządów nadbrzusza jest trudniejsze a niekiedy niemożliwe, gdyż połknięte w czasie posiłku powietrze stanowi istotną przeszkodę dla ultradźwięków. Po posiłku następuje obkurczenie pęcherzyka żółciowego, dlatego też jego ocena może być trudna. Podobne jest działanie dymu tytoniowego, w związku z tym  obowiązuje zakaz palenia tytoniu przed badaniem.

Do USG jamy brzusznej należy się odpowiednio przygotować:

Dzień przed badaniem:

2-6 godzin przed badaniem:

 

Wymagane dokumenty

W celu szybszego zdiagnozowania potrzeby wykonania PH-metrii prosimy naszych Pacjentów o zgłaszanie się do poradni, na ul. Słowackiego 23 (w budynku przychodni ARS-MED) wraz z następującymi wydrukowanymi i wypełnionymi dokumentami:

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz zgody na wykonanie badania – PH-metria (pobierz plik)
  2. Dzienniczek pacjenta – należy w nim zapisywać czynności wykonywane podczas testu (pobierz plik)

Dodatkowo ważne jest aby posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Szczegółowe informacje zamieszczone są w MENU PACJENTA –> POBIERZ DOKUMENTY –> Informacja o wymaganych dokumentach ubezpieczeniowych. Lub kliknij tutaj aby pobrać.