PH-METRIA

 

Informacje o badaniu

24-godzinna pH-metria przełyku jest jedną z najważniejszych technik badawczych w diagnostyce choroby refluksowej przełyku

Przez nos wprowadza się pacjentowi cewnik z elektrodą służącą do pomiaru stężenia jonów wodorowych (pH), której końcówka zostaje ustalona 5 cm powyżej dolnego zwieracza przełyku. Zmiany odczynu w przełyku są rejestrowane przez  rejestrator połączony z elektrodą. Zapis ten po skończonym badaniu jest analizowany przez lekarza za pomocą odpowiedniego programu komputerowego.

Pozwala to na obiektywną, ilościową ocenę nasilenia refluksu żołądkowo – przełykowego.

Badanie pH – metryczne pozwala ocenić zmiany pH (stężenia jonów wodorowych) w przełyku. W 24-godzinnej pH – metrii możliwe jest prześledzenie zmian pH w przełyku podczas zwykłych codziennych czynności pacjenta. W ten sposób można zidentyfikować wiele czynników środowiska naturalnego wywołującego refluks żołądkowo -przełykowy (zarzucanie treści żołądkowej do przełyku). W przyszłości może to posłużyć do eliminacji czynników wyzwalających refluks. 24-godzinna pH – metria przełyku jest najlepszym sposobem potwierdzenia lub wykluczenia choroby refluksowej przełyku i określenia jej zaawansowania. Jest także jednym z podstawowych badań w diagnostyce tej choroby. Przeprowadzenie tego badania umożliwia dobór odpowiedniego leku i ocenę skuteczności zastosowanego leczenia. Ma to istotne znaczenie, ponieważ u 30% pacjentów nie wykazujących cech zapalenia przełyku w oparciu o badanie endoskopowe występuje zarzucanie żołądkowo-przełykowe. Natomiast u 10%, u których rozpoznano zapalenie przełyku, nie ma zarzucania treści do przełyku.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

1     Ustalenie rozpoznania, ocena zaawansowania choroby refluksowej przełyku i ocena wyników jej leczenia.

2     Niewyjaśnione dolegliwości zamostkowe.

3     Podejrzenie choroby refluksowej z nawracającymi infekcjami gardła lub oskrzeli (choroba refluksowa pod postacią tzw. maski  infekcji układu oddechowego).

4     Przed planowanym leczeniem operacyjnym z powodu choroby refluksowej.

Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza gastroenterologa.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Dla uniknięcia wymiotów podczas zakładania sondy zaleca się pozostanie na czczo przez 6 godzin przed badaniem. W niektórych przypadkach, w zależności od wskazań do badania, może zaistnieć potrzeba przyjęcia bądź powstrzymania się od przyjęcia niektórych leków. Z reguły zaleca się wstrzymanie od przyjmowania inhibitorów pompy protonowej przez 7 dni przed badaniem, innych leków wpływających na wydzielanie żołądkowe i leków prokinetycznych przez 2 dni oraz leków zobojętniających przez 24 godziny przed badaniem. Bardzo prosimy o poinformowanie lekarza kierującego do badania o wszystkich zażywanych lekach i zastosowanie się do jego zaleceń odnośnie zażywania leków w okresie kilku dni przed badaniem i w czasie jego trwania.

OPIS BADANIA

Przeprowadzenie badania: Po uprzednim znieczuleniu błony śluzowej nosa i gardła preparatem znieczulającym miejscowo w żelu i w aerozolu, przez nos wprowadza się do przełyku sondę z tworzywa sztucznego, na której końcu znajduje się elektroda pomiarowa (czynna). Sonda ma średnicę około 2 mm. Elektrodę czynną umiejscawia się w końcowym odcinku przełyku, 5 cm powyżej jego dolnego zwieracza. Stałość położenia elektrody uzyskuje się przyklejając sondę plastrem do nosa. Przewody  podłącza się następnie do rejestratora (niewielkie urządzenie o masie 300g), który przez okres badania nosi się na pasie (analogicznie do rejestracji EKG metodą Holtera). Urządzenie rejestruje pH w końcowym odcinku przełyku przez 24 godziny, dokonując pomiarów co 4 sekundy. W trakcie badania należy zachowywać się w sposób naśladujący normalną codzienną aktywność. Ze względu na ryzyko zniszczenia urządzenia(przez zamoczenie) nie ma możliwości brania prysznica lub kąpieli. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić sprzętu. Posiłki powinny być spożywane tak jak w każdym innym dniu. Leki w trakcie badania należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego/kierującego do badania Dla potrzeb oceny wyników badania należy za pomocą odpowiednich przycisków rejestratora (lub w specjalnie prowadzonym dzienniku) zaznaczyć początek i koniec spożywania posiłków, początek i koniec każdorazowego przyjęcia pozycji leżącej oraz wystąpienie zgagi lub bólu w klatce piersiowej. Po upływie 24 godzin sondę usuwa się, a dane z rejestratora przesyła się do komputera, który za pomocą specjalnego oprogramowania oblicza wyniki badania.

CZAS:  Badanie trwa około 24 godzin

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE

Możliwe powikłania: Powodzenia badania, jak również jego zupełnego bezpieczeństwa nie może zagwarantować żaden lekarz. W przypadku 24-godzinnej pH-metrii przełyku nie opisywano jednak istotnych powikłań. Może czasem wystąpić krwawienie z nosa, które zwykle samoistnie ustępuje.

Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych. Sonda występują jako urządzenia jednorazowe, lub wielorazowe. Sondy wielorazowe poddawanym są przed i po każdym zabiegu tzw. dezynfekcji wysokiego poziomu, tj. zabiegowi likwidującemu formy wegetatywne bakterii, wirusy (w tym HBV, HCV, HIV) i grzyby. Do tej pory nie opisywano przypadków przeniesienia infekcji przy użyciu prawidłowo dezynfekowanej sondy pH-metrycznej

JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?

Badanie nie wymaga żadnego specjalnego postępowania po jego zakończeniu. Proszę porozmawiać z lekarzem prowadzącym lub kierującym do badania.

 

Wymagane dokumenty

W celu szybszego zdiagnozowania potrzeby wykonania PH-metrii prosimy naszych Pacjentów o zgłaszanie się do poradni, na ul. Słowackiego 23 (w budynku przychodni ARS-MED) wraz z następującymi wydrukowanymi i wypełnionymi dokumentami:

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz zgody na wykonanie badania – PH-metria (pobierz plik)
  2. Dzienniczek pacjenta – należy w nim zapisywać czynności wykonywane podczas testu (pobierz plik)

Dodatkowo ważne jest aby posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Szczegółowe informacje zamieszczone są w MENU PACJENTA –> POBIERZ DOKUMENTY –> Informacja o wymaganych dokumentach ubezpieczeniowych. Lub kliknij tutaj aby pobrać.