rak na wspak

BEZPŁATNA KOLONOSKOPIA W PROGRAMIE BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO Profilaktyczne badanie kolonoskopowe wykonane w ramach Programu Badań Przesiewowych jest finansowane ze środków EFS Unii Europejskiej. Kolonoskopia jest bezpłatna. Celem badania jest wykrycie zmian błony śluzowej jelita grubego: polipów – gruczolaków, czyli nowotworów we wczesnej fazie rozwoju – są to zmiany potencjalnie całkowicie wyleczalne. Usunięcie polipów […]

Wykrywanie raka jelita grubego – system oportunistyczny

Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w systemie oportunistycznym Warunkiem wykonania badania kolonoskopowego w systemie oportunistycznym jest: 1.Wypełnienie ankiety przed badaniem, podpisanie jej,oraz uzyskanie podpisu przez lekarza prowadzącego, najczęściej jest to lekarz rodzinny.(ankieta w załączniku) 2.Zgłoszenie się do rejestracji przychodni „ARS-MED GASTRO ” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Słowackiego 23 codziennie od 15-18, […]

Badania

GASTROSKOPIA KOLONOSKOPIA PH-METRIA z impedancją przewodu pokarmowego GASTROSKOPIA DONOSOWA BEZSTRESOWA PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO W SYSTEMIE ZAPRASZALNYM USG JAMY BRZUSZNEJ PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO W SYSTEMIE OPORTUNISTYCZNYM

Wykrywanie raka jelita grubego

Program badań przesiewowychdla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w systemie zapraszanym –  zwiększenie odsetka raków oacute;w wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania (A i B wg Dukes’a),-  zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich prze?y?),-  obniżenie umieralności na raka jelita grubego,-  obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania i dzi?ki usuwaniu […]

Kolonoskopia

Kolonoskopia Informacje o badaniu Czym jest kolonoskopia?Kolonoskopia pozwala zbadać jelito grube poprzez wprowadzenie do odbytu giętkiego instrumentu w kształcie rury o grubości palca wskazującego (kolonoskopu). Kolonoskop wolno przesuwany jest do przodu przez odbytnicę, a następnie wzdłuż całego jelita grubego. W określonych przypadkach kolonoskop może być wprowadzony do końcowego odcinka jelita cienkiego. Jak przygotować się do badania? Przygotowanie […]

USG-jamy-brzusznej

USG jamy brzusznej Informacje o badaniu Przygotowanie do badania USG jamy brzusznejBadanie wykonuje się najczęściej w pozycji leżącej chorego na plecach. Lekarz pokrywa skórę specjalnym żelem w celu uzyskania pełnego kontaktu głowicy aparatu ze skórą i wyeliminowania pęcherzyków powietrza. Substancja ta jest obojętna dla skóry i łatwo się zmywa woda z mydłem. Przesuwając głowicę aparatu […]

Ph-metria

PH-METRIA Informacje o badaniu 24-godzinna pH-metria przełyku jest jedną z najważniejszych technik badawczych w diagnostyce choroby refluksowej przełykuPrzez nos wprowadza się pacjentowi cewnik z elektrodą służącą do pomiaru stężenia jonów wodorowych (pH), której końcówka zostaje ustalona 5 cm powyżej dolnego zwieracza przełyku. Zmiany odczynu w przełyku są rejestrowane przez  rejestrator połączony z elektrodą. Zapis ten […]

Gastroskopia bezstresowa

Gastroskopia bezstresowa Informacje o badaniu Od grudnia 2010 roku w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego NZOZ „ARS-MED” wykonujemy gastrofiberoskopię metodą donosową („gastroskopia bezstresowa”). Gastroskopia przez nos jest innowacyjnym badaniem w naszym regionie. Jako pierwsi wprowadziliśmy ją na terenie województwa świętokrzyskiego. Badanie jest znacznie lepiej tolerowane przez pacjentów, nie wywołuje odruchów wymiotnych. Pacjent może rozmawiać w trakcie […]

Gastroskopia

Gastroskopia Informacje o badaniu Co to jest gastroskopia?Gastroskopia jest badaniem endoskopowym pozwalającym na dokładną ocenę górnego odcinka przewodu pokarmowego. Polega na oglądaniu przełyku, żołądka i dwunastnicy. Gastroskopia może być zarówno badaniem diagnostycznym, jak również terapeutycznym polegającym na przykład na: usuwaniu ciał obcych, tamowaniu krwawień, usuwaniu polipów czy endoskopowym poszerzaniu powstałych zwężeń.Na czym polega gastroskopia, gdzie […]