Wodorowe Testy Oddechowe

WODOROWE TESTY ODDECHOWE Wodorowe testy oddechowe umożliwiają wykrywanie nietolerancji pokarmowych,  zespołu jelita drażliwego (IBS), zespołu rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO) przy pomocy aparatu Gastrolyzer Gastro +. Gastrolyzer Gastro+ służy do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu. Możliwe jest wykonanie następujących testów: test na tolerancję fruktozy  test na tolerancję laktozy  test na tolerancję sorbitolu  test na tolerancję […]

Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w systemie oportunistycznym

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH DLA WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA JELITA GRUBEGO Warunki wykonania badania Warunkiem wykonania badania kolonoskopowego w systemie oportunistycznym jest: Wypełnienie ankiety przed badaniem, podpisanie jej,oraz uzyskanie podpisu przez lekarza prowadzącego, najczęściej jest to lekarz rodzinny.(ankieta w załączniku) Zgłoszenie się do rejestracji przychodni „ARS-MED GASTRO ” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Krucza 7, pon-śr 8:00-15:00, czwartek […]

Ph-metria z impedancją

PH-METRIA Z IMPEDANCJĄ PRZEWODU POKARMOWEGO 24-godzinna pH-metria przełyku jest jedną z najważniejszych technik badawczych w diagnostyce choroby refluksowej przełykuPrzez nos wprowadza się pacjentowi cewnik z elektrodą służącą do pomiaru stężenia jonów wodorowych (pH), której końcówka zostaje ustalona 5 cm powyżej dolnego zwieracza przełyku. Zmiany odczynu w przełyku są rejestrowane przez  rejestrator połączony z elektrodą. Zapis […]

Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w systemie zapraszanym

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH DLA WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA JELITA GRUBEGO W SYSTEMIE ZAPRASZALNYM Cele programu –  zwiększenie odsetka raków oacute;w wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania (A i B wg Dukes’a),–  zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich prze?y?),–  obniżenie umieralności na raka jelita grubego,–  obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania […]

USG jamy brzusznej

USG JAMY BRZUSZNEJ Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej Badanie wykonuje się najczęściej w pozycji leżącej chorego na plecach. Lekarz pokrywa skórę specjalnym żelem w celu uzyskania pełnego kontaktu głowicy aparatu ze skórą i wyeliminowania pęcherzyków powietrza. Substancja ta jest obojętna dla skóry i łatwo się zmywa woda z mydłem. Przesuwając głowicę aparatu uzyskuje się […]

Gastroskopia donosowa bezstresowa

GASTROSKOPIA DONOSOWA BEZSTRESOWA Informacje ogólne Od grudnia 2010 roku w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego NZOZ „ARS-MED” wykonujemy gastrofiberoskopię metodą donosową („gastroskopia bezstresowa”). Gastroskopia przez nos jest innowacyjnym badaniem w naszym regionie. Jako pierwsi wprowadziliśmy ją na terenie województwa świętokrzyskiego. Badanie jest znacznie lepiej tolerowane przez pacjentów, nie wywołuje odruchów wymiotnych. Pacjent może rozmawiać w trakcie […]

Kolonoskopia

KOLONOSKOPIA Czym jest kolonoskopia? Kolonoskopia pozwala zbadać jelito grube poprzez wprowadzenie do odbytu giętkiego instrumentu w kształcie rury o grubości palca wskazującego (kolonoskopu). Kolonoskop wolno przesuwany jest do przodu przez odbytnicę, a następnie wzdłuż całego jelita grubego. W określonych przypadkach kolonoskop może być wprowadzony do końcowego odcinka jelita cienkiego. Jak przygotować się do badania? Przygotowanie […]

Gastroskopia

GASTROSKOPIA Co to jest gastroskopia? Gastroskopia jest badaniem endoskopowym pozwalającym na dokładną ocenę górnego odcinka przewodu pokarmowego. Polega na oglądaniu przełyku, żołądka i dwunastnicy. Gastroskopia może być zarówno badaniem diagnostycznym, jak również terapeutycznym polegającym na przykład na: usuwaniu ciał obcych, tamowaniu krwawień, usuwaniu polipów czy endoskopowym poszerzaniu powstałych zwężeń. Na czym polega gastroskopia, gdzie można […]